لواشک نارتام نسخه اودوو 14.0+e-20211025

اطلاعات درباره لواشک نارتام نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
وبسایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبارداری
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
اینترنت چیزها
مدل های اساسی و راهنماها برای پشتیبانی از اینترنت اشیاء.
بارکد
Use barcode scanners to process logistics operations
پرداخت های اودوو از طریق درگاه پرداخت Adyen
Payment Acquirer: Odoo Payments by Adyen
درگاه پرداخت adyen
درگاه پرداخت: پیاده سازی adyen
Behpardakht Payment Acquirer
Payment Acquirer: Behpardakht Implementation
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Sale
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary