مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
مشخصات فنی
وزن دونه ای 170 گرم 170 گرم 170 گرم 170 گرم
وزن کارتن 2000گرمی 2000گرمی 2000گرمی 2000گرمی
تعداد درکارتن 12 12عددی 12 عدد 12
مشخصات طعم
مزه ترش ترش ترش